Четвърта научно-практическа конференция Комплексен подход в  терапията в старческа възраст и при дълголетници „Да изберем правилното решение”

По инициатива на Фондация Академия-Кардиология, Фондация Логартис и Арбилис ООД, в периода 29 – 31 януари 2021 г., за първи път ще се проведе изцяло оналайн Четвърта научно-практическа конференция Комплексен подход в  терапията в старческа възраст и при дълголетници „Да изберем правилното решение”. Форумът е насочен към лечението на пациенти над 75-годишна възраст.
Конференцията предизвиква широк интерес у медицинските специалисти и утвърждава необходимостта и полезността от неговото провеждане, за да бъдат дискутирани профилактичните, диагностичните и лечебните подходи в старческа възраст и при дълголетници.ПРОГРАМА

НАУЧНА ПРОГРАМА


НАУЧНИ СЕСИИ

Проблеми на стареенето и дълголетието
Гериатрични синдроми и специфични проблеми в старческата възраст (част 1-4)
Първичната профилактика на сърдечно-съдови заболявания при пациенти в напреднала възраст
Артериална хипертония, дислипидемия и захарен диабет при стари хора
Съвременно лечение на сърдечната недостатъчност
Ритъмни нарушения в старческата възраст
Ендокринни нарушения в старческата възраст
Анемиите в старческата възраст
Съдова хирургия и ангиология
Клинична фармация и фармакотерапия
Фармакогеронтология
Гериатрични синдроми и специфични проблеми в старческата възраст
Полиморбидност и полипрагмазия


НАУЧЕН КОМИТЕТ
Председател
проф. Борислав Георгиев
Членове:
проф. Георги Момеков
проф. Детелина Луканова
проф. Елина Трендафилова
проф. Ивет Колева
проф. Мария Орбецова
доц. Лилия Демиревска

Организационен комитет
Председател

Иван Батаклиев
Членове:
Боян Цековски
Емилия Иванова
Петьо Русинов 

On-line обезпечаване на събитието
доц. Иларио Астинов

ИНФОРМАЦИЯ

За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

На www.arbilis.com ще може да направите онлайн регистрация до 27 януари 2021 г.

Плащането може да бъде извършено:

♦ по банков път :

получател: АРБИЛИС ООД, УниКредит Булбанк АД, BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG46UNCR96601036210306

Регистрационни такси

Онлайн регистрация – 36.00 лв

Регистрационната такса включва онлайн достъп до всички научни сесии, виртуалната изложбена зона и електронния бележник на конференцията. Таксата включва и електронен сертификат за участие.

Забележка: Регистрацията за студенти, специализанти,  докторанти и фармацевти е безплатна след представяне на документ, удостоверяващ статута им.


Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: events@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com