VI научна конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст“

VI научна конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст“

Кога

15.12.2023 - 16.12.2023    
All Day

Вид събитие

По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис” ООД, съвместно с Българско научно дружество по фармация и Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България, в периода 15–16 декември 2023 г., ще се ще се проведе изцяло виртуално Шеста научна конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст. Пандемичен риск при младите хора”.

Конференцията акцентира върху профилактичните, диагностичните и лечебните подходи при хора в млада възраст – от 15 до 44 год. и зряла възраст – 45 до 59 год. Поради широкия обхват на възрастови групи, лекарите участват с интерес и високо оценяват приложимостта на лекциите в практиката.