I научна конференция „Медицина на доказателствата и АНТИ-медицина на доказателствата – РЕСТАРТ в новата реалност“

По инициатива на Фондация „Академия Кардиология” и Арбилис ООД, съвместно с Фондация „Логартис” в периода 19 – 21 ноември 2021 г. изцяло онлайн ще се проведе

Първа научна конференция „Медицина на доказателствата и АНТИ-медицина на доказателствата – РЕСТАРТ в новата реалност“

Медицината на доказателствата се наложи като крайъглен камък в съвременната диагностика и терапия на заболяванията. Благодарение на нея се дефинират съвременните стойности на измерими параметри, прицелните стойности при тяхната корекция както и съвременната терапия. Не напразно в международните ръководства за диагностика и лечение се цитират данни от клинични проучвания, на които се базират репоръките за модерна терапия. Непознаването на принципите на медицината на доказателствата могат да изменят подходите, накои могат да прилагата неиндицирани за заболяването регистрирани медикаменти с други индикации или да прилагата комбинации с недоказани ползи, но увеличаваши риска за пациентите. Темата за „Анти-медицина на доказателства” е насочена към прилагане на лекарства с несигурен ефект или забранени за употреба при съответната индикация, но с публикации представящи резултати от малък брой пациенти, с минимална научна стойност.


ПРОГРАМА

НАУЧНА ПРОГРАМА


НАУЧНИ СЕСИИ
Медицината на доказателствата и съвременната терапия
Сърдечно-съдовият континуум и ролята му за медицината на доказателствата
Артериална хипертония,контрол на сърдечно-съдовия риск, медицина на доказателствата и избор на терапия
Сърдечна недостатъчност, белодрбна хипертония, медицина на доказателствата и избор на терапия
Лечението на острите коронарни синдроми и медицина на доказателствата
Антикоагулация и медицина на доказателствата
Ролята на медицина на доказателствата за терапия на диабет тип 2
Медицина на доказателствата в терапията на ритъмните нарушения
Медицината на доказателствата в онкологията и избор на терапия
COVID-19 – страх, паника и игнориране на принципите на медицината на доказателствата


НАУЧЕН КОМИТЕТ
Председател
проф. Борислав Георгиев

Членове:
проф. Елина Трендафилова
проф. Мария Орбецова
проф. Цветалина Танкова
доц. Наталия Чилингирова


Организационен комитет
Председател

Иван Батаклиев

Членове:
Глория Попова
Лилия Борисова
Боян Цековски

ИНФОРМАЦИЯ
За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

Плащането може да бъде извършено

♦ по банков път :

получател: АРБИЛИС ООД

УниКредит Булбанк АД

BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG46UNCR96601036210306

Регистрационна такса – 36 лв.

Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и виртуалната изложбена зона, електронен бележник-програма и електронен сертификат за участие.

Забележка: Регистрацията за студенти, специализанти, докторанти и фармацевти е безплатна след представяне на документ, удостоверяващ статута им.

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77
Е-mail: events@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com