I научно-практическа конференция „Кардиоонкология – екипна грижа за по-добри резултати“

По инициатива на Фондация „Академия Кардиология” и Арбилис ООД, съвместно с Фондация „Логартис” в периода 14 – 16 май 2021 г. изцяло онлайн ще се проведе

I научно-практическа конференция „Кардиоонкология – екипна грижа за по-добри резултати“ ‘ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД’

Кардиоонкологията е ново направление в кардиологията, където се обединяват диагностично-терапевтичните подходи на кардиолози и онколози с цел по-доброто лечение на онкологично болни. Темата е част от програмата на някои досега провеждани научни форуми, но поради големия интерес на лекарите бе решено да се организира самостоятелен научен форум, на който по-подробно да бъдат разгледани проблемите на кардиоонкологията.


ПРОГРАМА

НАУЧНА ПРОГРАМА


НАУЧНИ СЕСИИ

Кардиологични проблеми при пациенти с онкологични заболявания
Първични и вторични тумори на сърцето
Дългосрочни ефекти на противотуморната терапия върху сърдечно-съдовата система
Диагностика на туморите на сърцето
Сърдечно-съдова патология при терапия на онко-хематологични заболявания
Имунотерпии в онкологията
Прицелни терапии
Артериална хипертония и онкологични заболявания
Сърдечна недостатъчност и онкологични заболявания
Онкологични заболявания при млади хора
Сърдечни аритмии и електролитен дисбаланс при пациенти с онко-хематологични заболявания
Артериална и венозна тромбоза при противотуморна терапия


НАУЧЕН КОМИТЕТ
Председател
проф. Борислав Георгиев

Членове:
ПРЕДСТОИ ДА СЕ УТОЧНИ
Организационен комитет
Председател

Иван Батаклиев
Членове:
Глория Попова
Боян Цековски
Петьо Русинов

On-line обезпечаване на събитието
доц. Иларио Астинов

ИНФОРМАЦИЯ
За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

Плащането може да бъде извършено

♦ по банков път :

получател: АРБИЛИС ООД

УниКредит Булбанк АД

BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG46UNCR96601036210306

Регистрационна такса – 36 лв.

Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, комплект регистрационни материали и електронен сертификат за участие.

Забележка: Регистрацията за студенти, специализанти, докторанти и фармацевти е безплатна след представяне на документ, удостоверяващ статута им.

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77
Е-mail: events@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com