II научно-практическа конференция „Остатъчен сърдечно-съдов риск и контрол на глобалния риск”

По инициатива на Фондация „Академия Кардиология” и Арбилис ООД, съвместно с Фондация „Логартис” в периода 28-30 януари 2022 г. изцяло онлайн ще се проведе

II научно-практическа конференция „Остатъчен сърдечно-съдов риск и контрол на глобалния риск”

Целта на конференцията е да бъдат дискутирани новите европейски насоки в контрола на сърдечно-съдовия риск, паралелно с практическия опит на водещите кардиологични специалисти в страната.


ПРОГРАМА

НАУЧНА ПРОГРАМА


НАУЧНИ СЕСИИ

Европейски препоръки за профилактика на сърдечно-съдовите заболявания
Потенциални модификатори на риска според препоръките на ESC за профилактика’2021
Оптимизиране на управлението на сърдечно-съдовия риск
Оптимизиране на начина на живот според препоръките на ESC за профилактика’ 2021
Стратегии за контрол на дислипидемиите според препоръките на ESC за профилактика’2021
Клинична фармация и фармакотерапия
Ролята на Lp(a)
Стратегии за контрол на диабета според препоръките на ESC за профилактика’2021
Остатъчен сърдечно-съдов риск
Околна среда, замърсяване на въздуха и промени на климата и отношението им към СС риск
Неалкохолна чернодробна стеатозна болест
Затлъстяване и възможности на физикалните фактори за превенция на някои последици от затлъставянето


НАУЧЕН КОМИТЕТ
Председател:
проф. Борислав Георгиев

Членове:
чл.-кор. проф. Цветалина Танкова
проф. Георги Момеков
проф. Елина Трендафилова
проф. Ивет Колева
Доц. Илияна Петрова
Доц. Лилия Демиревска

Организационен комитет
Председател:

Иван Батаклиев
Членове:
Глория Попова
Ния Младенова
Боян Цековски

ИНФОРМАЦИЯ
За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

Плащането може да бъде извършено

♦ по банков път :

получател: АРБИЛИС ООД

УниКредит Булбанк АД

BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG46UNCR96601036210306

Регистрационна такса – 36 лв.

Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, комплект регистрационни материали и електронен сертификат за участие.

Забележка: Регистрацията за студенти, специализанти, докторанти и фармацевти е безплатна след представяне на документ, удостоверяващ статута им.

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77
Е-mail: events@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com