II Национална педиатрична конференция на тема „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст“ – 2017

По инициатива на Фондация „Логартис“ и „Арбилис“ ООД, съвместно с Катедра по педиатрия и Фармацевтичен факултет към МУ–София, в периода 31 март–2 април 2017 г., в х-л Астера, гр. Банско ще се проведе Втора национална педиатрична конференция на тема „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст. Оптималната лекарствена форма – ключов елемент в клиничната практика“.

Програмата включва тематики от различни субспециалности на педиатрията – неонатология, редки заболявания и неврология, онкохематология, пулмология, ендокринология и диабет, нефрология. Предвидени са и две научни сесии посветени на детските лекарствени форми, както и специална сесия „Моят най-интересен клиничен случай“.

Проблемите на профилактиката, диагностиката и терапията в детско-юношеската възраст, които са в центъра на конференциите имат съществено значение за оптимизиране на лечението на подрастващите и създаването на нови, иновативни и ефективни лекарствени продукти.

Конференцията е ориентирана към всички медицински специалисти, които се интересуват и работят в областта на педиатрията.


ПОКАНА


ПРОГРАМА


НАУЧЕН КОМИТЕТ

Председатели: проф. Иван Литвиненко, проф. Николай Ламбов. Членове: чл.кор.проф. Мила Власковска, проф. Валентина Петкова, проф. Венета Божинова, доц. Анна Кънева, доц. Борислав Георгиев, доц. Елисавета Стефанова, доц. Ирина Николова, доц. Радка Савова, доц. Ралица Георгиева.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател: Иван Батаклиев. Членове: проф. Милен Димитров, д-р  Полина Митева.