ІІІ Научна конференция с международно участие “От науката до леглото на болния – принципи на поведение при социално-значими заболявания в ежедневната практика”

ІІІ Научна конференция с международно участие “От науката до леглото на болния – принципи на поведение при социално-значими заболявания в ежедневната практика”

През 2007 г. Фондация „Логартис” и Фондация „Академия-Кардиология” възложиха на „Арбилис” организацията на ІІІ Научна конференция с международно участие „От науката до леглото на болния – принципи на поведение при социално-значими заболявания в ежедневната практика”.

Конференцията се проведе от 26 до 28 октомври в НДК, София, под патронажа на Вицепрезидента на Р. България г-н Ангел Марин. На конференцията присъстваха над 1500 български лекари, които с нескрит интерес се насладиха на лекциите на над 40 от най-авторитетните специалисти в съответните области.