IV Научна конференция „Кардиоонкология – екипна грижа за по-добри резултати“ 2024

CO2024

По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис” ООД, в периода 19-20 януари 2024 г. ще се проведе изцяло виртуално Четвърта Научно-практическа конференция „Кардиоонкология – екипна грижа за по-добри резултати – ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ КОМПЕТЕНТЕН СИСТЕМЕН СЪРДЕЧНО-СЪДОВ КОНТРОЛ“.

За четвърти пореден път се организира конференция посветена на кардиоонкологията. В първите три издания обсъдихме основите на кардиоонкологията и разгледахме проблемите по нозологии. В третото издание на форума насочваме вниманието към клиничната фармация и онкофармакологията. Ще обсъдим противотуморните медикаменти по класове, ще се анализира кардитоксичността им, както и ще се разгледат лекарствените взаимодействия и начините за кардиопротекция.

Теми в научната конференция

  • Кардиоонкология
  • Отдалечени увреждания от противотуморна терапия
  • Вечните теми в кардиоонкологията
  • Критична кардионкология
  • Онкофармакология
  • Модерна образна диагностика и интервенционални подходи в кардиоонкологията
  • Доброкачествени и злокачествени кожни образувания. Меланом

 

 

подробна научна програма →