Четвърта научно-практическа конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст – приоритети на съвременното здравеопазване” ,Безопасност и ефикасност за здравето на младите хора’

По инициатива на Фондация „Академия Кардиология” и Арбилис ООД, съвместно с Фондация „Логартис” ще се проведе

Четвърта научно-практическа конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст – клинични проучвания или емпиричен подход” ,Безопасност и ефикасност за здравето на младите хора’

19-21 февруари 2021 г., виртуална


ПРОГРАМА

НАУЧНА ПРОГРАМА

Научната програма на конференцията обхваща актуални и дискусионни теми, касаещи диагностиката и лечението на заболяванията в млада възраст – от 15 до 44 г., и зряла възраст възраст – от 45 до 59 г. Акцент ще бъде поставен върху проблема за профилактиката при тези хора, с цел да бъдат намалени усложненията и полиморбидностите в напреднала и старческа възраст.


НАУЧНИ СЕСИИ

COVID-19
ЕКГ и Ритъмни нарушения
Ангиология и съдова хирургия
Редки болести при възрастни
Дислипидемии и нови терапевтични възможности
Бременност
Клинична фармация и фармакотерапия
Детска кардиология и вродени сърдечни малформации при възрастни
Специфични проблеми в млада възраст
Ендокринни проблеми в млада възраст
Клинична фармация и фармакотерапия – зависимости
Немедикаментозни подходи
Онкологични заболявания при млади хора


НАУЧЕН КОМИТЕТ
Председател
проф. Борислав Георгиев
проф. Георги Момеков

Членове:
проф. Атанас Кундурджиев
проф. Ивет Колева
проф. Елина Трендафилова
проф. Мария Орбецова
доц. Наталия Чилингирова

Организационен комитет
Председател

Иван Батаклиев
Членове:
Глория Попова
Боян Цековски
Петьо Русинов

On-line обезпечаване на събитието
доц. Иларио Астинов

ИНФОРМАЦИЯ
За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

Плащането може да бъде извършено

♦ по банков път :

получател: АРБИЛИС ООД

УниКредит Булбанк АД

BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG46UNCR96601036210306

Регистрационна такса – 36 лв.

Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, комплект регистрационни материали и електронен сертификат за участие.

Забележка: Регистрацията за студенти, специализанти, докторанти и фармацевти е безплатна след представяне на документ, удостоверяващ статута им.

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: events@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com