III научна конференция „Основи на сърдечно-съдовата фармакотерапия“ 2024