V научно-практическа конференция „Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници“

По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология” и Арбилис ООД, съвместно с Фондация „Логартис” в периода 8-10 април 2022 г. изцяло онлайн ще се проведе

V научно-практическа конференция „Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници“

Конференцията предизвиква широк интерес у медицинските специалисти и утвърждава необходимостта и полезността от неговото провеждане, за да бъдат дискутирани профилактичните, диагностичните и лечебните подходи в старческа възраст и при дълголетници.


ПРОГРАМА

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА


НАУЧНИ СЕСИИ
Гериатрични синдроми и специфични проблеми в старческата възраст
Геронто-ритмология
Кардиогеронтология
Геронтоангиология
Геронтоендокринология
Геронтонефрология
Гериатрични синдроми и специфични проблеми в старческата възраст
Геронтофармация и фармакогеронтология


НАУЧЕН КОМИТЕТ
Председател:
проф. Борислав Георгиев
Членове:
проф. Боряна Делийска
проф. Георги Момеков
проф. Детелина Луканова
проф. Елина Трендафилова
проф. Мария Орбецова
доц. Лилия Демиревска
доц. Мария Димова
доц. Наделин Николов

Организационен комитет
Председател:

Иван Батаклиев
Членове:
Боян Цековски
Ния Младенова

ИНФОРМАЦИЯ
За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

Плащането може да бъде извършено

♦ по банков път :

получател: АРБИЛИС ООД

УниКредит Булбанк АД

BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG46UNCR96601036210306

Регистрационна такса – 36 лв.

Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, комплект регистрационни материали и електронен сертификат за участие.

Забележка: Регистрацията за студенти, специализанти, докторанти и помощник-фармацевти е безплатна след предоставяне на документ, удостоверяващ статута им на events@arbilis.com.

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77
Е-mail: events@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com