V научна конференция „Коморбидности при сърдечно-съдови заболявания” 2024

Comorbidnosti-2024

По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис” ООД, в периода 8-10 март 2024 г. ще се проведе Пета научна конференция „Коморбидности при сърдечно-съдови заболявания”.
Темата за съпътстващите заболявания и състояния стана обичайна в съвременните международни ръководства за лечение и се оформя тезата за фенотипните анализи и избора на индивидуализирана терапия. В конференцията ще се обсъждат съвременните подходи според коморбидните състояния.

 

подробна научна програма →