slide0
slide1
slide3
slide2
КОИ СМЕ НИЕ

Фондация „Логартис” е основана през 2000 г. като нестопанска организация. Тя има за цел да съдейства за духовното и интелектуалното развитие на личността и да работи за популяризиране на традициите и достиженията на културата, науката, здравеопазването и екологията, както и да подпомага тяхното развитие.

Фондацията се стреми в сътрудничество с компетентните държавни органи, обществени организации, други юридически лица, граждани и международни организации да постигне посочените цели като:

 • Подпомага и организира културни и научни инициативи и такива свързани с екологията и здравеопазването;
 • Съдейства за повишаване образователното равнище посредством отпускането на стипендии за квалификация, преквалификация, специализации и изследвания;
 • Подпомага и организира дейности, свързани със здравеопазването и опазването на околната среда;
 • Организира, подпомага и участва в национални и международни форуми, конгреси, конференции, симпозиуми, дискусии и др.;
 • Подпомага научни разработки в различии области;
 • Подпомага и организира срещи, семинари, курсове и други форми на обучение;
 • Организира и подпомага участието на талантливи деятели на културата и науката в национални и международни изложби и конкурси;
 • Подпомага и организира издателска дейност, създаването на радио- и телевизионни предавания, видеофилми, клипове и звукозаписи, свързани с целите на Фондацията;
 • Подпомага социално слаби хора;
 • Подпомага физически и юридически лица по програми, свързани с целите на Фондацията;
 • Учредява награди.
XV Научна конференция „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”
Ще бъдат дискутирани актуални научни и практически проблеми в областта на сърдечните и съдовите болести. Дискусията ще се проведе в условията на широк интердисциплинарен екип от водещи специалисти от различни и с важно място в здравната ни система болнични структури. По традиция се дава трибуна на младите учени в България и на техните най-добри разработки в областта на сърдечната и съдова патология. Научете повече →
X научна конференция „Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдовите заболявания“
По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис” ООД, съвместно с Българско научно дружество по фармация и Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България, в периода 11-14 юли 2024., ще се проведе  Научете повече →