slide0
slide1
slide3
slide2
КОИ СМЕ НИЕ

Фондация „Логартис” е основана през 2000 г. като нестопанска организация. Тя има за цел да съдейства за духовното и интелектуалното развитие на личността и да работи за популяризиране на традициите и достиженията на културата, науката, здравеопазването и екологията, както и да подпомага тяхното развитие.

Фондацията се стреми в сътрудничество с компетентните държавни органи, обществени организации, други юридически лица, граждани и международни организации да постигне посочените цели като:

 • Подпомага и организира културни и научни инициативи и такива свързани с екологията и здравеопазването;
 • Съдейства за повишаване образователното равнище посредством отпускането на стипендии за квалификация, преквалификация, специализации и изследвания;
 • Подпомага и организира дейности, свързани със здравеопазването и опазването на околната среда;
 • Организира, подпомага и участва в национални и международни форуми, конгреси, конференции, симпозиуми, дискусии и др.;
 • Подпомага научни разработки в различии области;
 • Подпомага и организира срещи, семинари, курсове и други форми на обучение;
 • Организира и подпомага участието на талантливи деятели на културата и науката в национални и международни изложби и конкурси;
 • Подпомага и организира издателска дейност, създаването на радио- и телевизионни предавания, видеофилми, клипове и звукозаписи, свързани с целите на Фондацията;
 • Подпомага социално слаби хора;
 • Подпомага физически и юридически лица по програми, свързани с целите на Фондацията;
 • Учредява награди.
II научно-практическа конференция „Остатъчен сърдечно-съдов риск и контрол на глобалния риск
„Арбилис“ ООД и Фондация „Логартис“, имат удоволствието да Ви поканят да вземете участие във Втора научно-практическа конференция „Остатъчен сърдечно-съдов риск и контрол на глобалния риск“, която ще се проведе виртуално в периода 18-20 февруари 2022 г. Научете повече →
I научна конференция „Основи на сърдечно-съдовата фармакотерапия
„Арбилис“ ООД и Фондация „Логартис“, имат удоволствието да Ви поканят да вземете участие в Първа научна конференция „Основи на сърдечно-съдовата фармакотерапия“, която ще се проведе виртуално в периода 18-20 март 2022 г. Научете повече →
V научно-практическа конференция „Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници
„Арбилис“ ООД и Фондация „Логартис“, имат удоволствието да Ви поканят да вземете участие в V научно-практическа конференция „Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници, която ще се проведе виртуално в периода 8-10 април 2022 г. Научете повече →
VI национална педиатрична конференция „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст
„Арбилис“ ООД и Фондация „Логартис“, имат удоволствието да Ви поканят да вземете участие в VI национална педиатрична конференция „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст”, която ще се проведе в периода 28 април – 1 май 2022 г. в хотел Мелиа Съни бийч. Научете повече →