Полезни връзки

Национална кардиологична болница
гр. София 1309, ул. „Коньовица” 65
Телефони: (02) 92 11 582, (02) 92 11 521, (02) 92 11 524
E-mail: nkb@hearthospital.bgwww.hearthospital.bg


Министерство на здравеопазването
София 1000, пл. „Света Неделя“ 5
Телефон: 02 981 01 11
www.mh.government.bg


Изпълнителна агенция по лекарствата
Изпълнителен директор – д-р Емил Христов
e-mail: emil.hristov@bda.bgwww.bda.bg
Главен секретар – д-р Георги Георгиев
тел:  (+359 2) 944 61 27; факс: (+359 2) 943 44 87
e-mail: georgi.georgiev@bda.bg

Дружество на кардиолозите в България
София, ул. “Даскал Манол“ 18
www.cardiobg.com

Национален център по опазване на общественото здраве
гр. София 1431, ул. Акад. Иван Гешов № 15, ет. 12, стая 19
Тел: +359 2 954 11 56, факс: +359 2 80 56 410
е-mail: snmd@rtb-mu.com,  www.medunion-bg.org


Национален център по здравна информация
web: www.nchi.government.bg

Български лекарски съюз
София 1431, Бул. „Акад.Иван Гешов“ 15
Тел.: +359 (2) 954 11 69; 954 11 26; 954 181;
Факс: +359 (2) 954 11 86
електронна поща: blsus@mail.bgwww.blsbg.com


Национална здравноосигурителна каса
София, ул. “Кричим” 1
тел.: 0800 14 800 – НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
Пресцентър и връзки с обществеността: 9659152, 9659157
Дирекция „Европейска интеграция и международно сътрудничество“:
тел.: 9659 116;  факс: 02/ 96 59 111
www.nhif.bg