II научно-практическа конференция „Кардиоонкология – екипна грижа за по-добри резултати”

По инициатива на Фондация „Академия Кардиология” и Арбилис ООД, съвместно с Фондация „Логартис” в периода 28-30 януари 2022 г. изцяло онлайн ще се проведе

II научно-практическа конференция „Кардиоонкология – екипна грижа за по-добри резултати” ‘ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД ПРИ РАЗЛИЧНИ НОЗОЛОГИИ’

Кардиоонкологията е ново направление в кардиологията, в което се обединяват диагностично-терапевтичните подходи на кардиолози и онколози с цел по-доброто лечение на онкологично болни. Поради големия интерес на лекарите към първото издание на форума бе решено да се организира ново издание, на което още по-подробно да бъдат разгледани проблемите на кардиоонкологията.


ПРОГРАМА

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА


НАУЧНИ СЕСИИ

Нова класификация на синдромите в кардиоонкологията
Сърдечно-съдова спешност при онкоболни
Антрациклинова кардиотоксичност и възможности за фармакологично повлияване
Карцином на простата
Прецизна онкология
Имунотерапии в онкология
Генетичните изследвания в диагностиката на онкологичните заболявания
Гастроинтестинални тумори
Карцином на гърдата
Карцином на бял дроб
Онкохематология
Малигнен меланом
ЕКГ мониториране при химио и лъчетерапия
Клинична фармация и фармакотерапия в онкологията
Такоцубо кардиомиопатия при пациенти с онкологични заболявания
Коагулация и хемостаза при онкологични заболявания и др.


НАУЧЕН КОМИТЕТ
Председатели:
проф. Борислав Георгиев
доц. Наталия Чилингирова

Членове:
проф. Георги Момеков
проф. Детелина Луканова
проф. Елина Трендафилова
доц. Елена Димитрова
доц. Илияна Петрова
доц. Мария Димова

Организационен комитет
Председател:

Иван Батаклиев
Членове:
Глория Попова
Боян Цековски

ИНФОРМАЦИЯ
За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

Плащането може да бъде извършено

♦ по банков път :

получател: АРБИЛИС ООД

УниКредит Булбанк АД

BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG46UNCR96601036210306

Регистрационна такса – 36 лв.

Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, комплект регистрационни материали и електронен сертификат за участие.

Забележка: Регистрацията за студенти, специализанти, докторанти и фармацевти е безплатна след представяне на документ, удостоверяващ статута им.

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77
Е-mail: events@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com