V научна конференция „Коморбидности при сърдечно-съдови заболявания”

V научна конференция „Коморбидности при сърдечно-съдови заболявания”

Кога

08.03.2024 - 09.03.2024    
All Day

Вид събитие

По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис” ООД, в периода 8-9 март 2024 г. ще се проведе Пета научна конференция „Коморбидности при сърдечно-съдови заболявания”.
Темата за съпътстващите заболявания и състояния стана обичайна в съвременните международни ръководства за лечение и се оформя тезата за фенотипните анализи и избора на индивидуализирана терапия. В конференцията ще се обсъждат съвременните подходи според коморбидните състояния.