IV научна конференция „Остатъчен сърдечно-съдов риск и контрол на глобалния риск” 2024

OSSR_2024_-scaled-02

По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис” ООД, съвместно с Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България и Българско научно дружество по фармация, в периода 2 – 3 февруари 2024 г. ще се проведе Четвърта научна конференция „Остатъчен сърдечно-съдов риск и контрол на глобалния риск. Защо рискът персистира?.
Дори да се прилагат най-съвременните терапевтични подходи с доказателства за очакван успех, персистира остатъчен сърдечно-съдов риск.
Можем ли да подобрим прогнозата на високорисковите пациенти? Целта на тази конференция е да бъдат дискутирани подходи за по-успешното
намаляване на риска.

 

подробна научна програма →