I научна конференция „Основи на сърдечно-съдовата фармакотерапия”

По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология” и Арбилис ООД, съвместно с Фондация „Логартис” в периода 18-20 март 2022 г. изцяло онлайн ще се проведе

I научна конференция „Основи на сърдечно-съдовата фармакотерапия”

Фармакотерапията е в основата на ежедневната клинична практика на всички лекари. Доброто познаване на механизмите на действия на лекарствата, индикациите за тяхното приложение, лекарствените взаимодействия и дозирането им според специфични коморбидни състояния е много важно за ежедневната практика. Обект на тази първа конференция ще бъдат голяма част от сърдечно-съдовите медикаменти, формите на приложение и някои други лекрствени групи, чиято употребва е свързана със сърдечно-съдови коморбидности.


ПРОГРАМА

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА


НАУЧНИ СЕСИИ
В рамките на научната програма ще бъдат разгледани механизмите на действие, клиничните приложения и лекарствените взаимодействия на:
Медикаменти повлияващи ренин-ангиотензин-алдостероновата система
Бета блокери
Блокери на калциевите канали (калциеви антагонисти)
Диуретици
Централно действащи антихипертензивни медикаменти
Нитрати
Антитробоцитни медикаменти (антиагреганти)
Антикоагуланти
Други липидопонижаващи медикаменти
Периферни вазодилататори
Фосфодиестеразни инхибитори
Антиритъмни медикаменти
Нови медикаменти в сърдечно-съдовата терапия


НАУЧЕН КОМИТЕТ
Председатели:
проф. Борислав Георгиев
проф. Георги Момеков

Членове:
проф. Детелина Луканова
проф. Елина Трендафилова
Доц. Илияна Петрова
Доц. Лилия Демиревска
Доц. Мария Димова

Организационен комитет
Председател:

Иван Батаклиев
Членове:
Боян Цековски
Глория Попова

ИНФОРМАЦИЯ
За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

Плащането може да бъде извършено

♦ по банков път :

получател: АРБИЛИС ООД

УниКредит Булбанк АД

BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG46UNCR96601036210306

Регистрационна такса – 36 лв.

Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, комплект регистрационни материали и електронен сертификат за участие.

Забележка: Регистрацията за студенти, специализанти, докторанти и фармацевти е безплатна след представяне на документ, удостоверяващ статута им.

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77
Е-mail: events@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com