Изображение

CO2024

IV Научна конференция „Кардиоонкология – екипна грижа за по-добри резултати“ 2024

По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис” ООД, в периода 19-20 януари 2024 г. ще се проведе изцяло виртуално Четвърта Научно-практическа конференция „Кардиоонкология – екипна грижа за по-добри резултати – ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ КОМПЕТЕНТЕН СИСТЕМЕН ... Read more
OSSR_2024_-scaled-02

IV научна конференция „Остатъчен сърдечно-съдов риск и контрол на глобалния риск” 2024

По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис” ООД, съвместно с Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България и Българско научно дружество по фармация, в периода 2 – 3 февруари 2024 г. ще се проведе Четвърта научна ... Read more
Comorbidnosti-2024

V научна конференция „Коморбидности при сърдечно-съдови заболявания” 2024

По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис” ООД, в периода 8-10 март 2024 г. ще се проведе Пета научна конференция „Коморбидности при сърдечно-съдови заболявания”. Темата за съпътстващите заболявания и състояния стана обичайна в съвременните международни ръководства за лечение ... Read more
Farmakoterapy-2024-01

III научна конференция „Основи на сърдечно-съдовата фармакотерапия“ 2024

Read more