II Научно-практическа конференция „Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници“ 2019

II Научно-практическа конференция "Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници" 2019

По инициатива на фондация Академия–Кардиология и Арбилис ООД, съвместно с Фондация Логартис, в периода 22– 24 февруари 2019 г., в зала 6, НДК, гр. София, за втора поредна година се организира научна конференция, на която ще се обсъждат профилактичните, диагностичните и лечебните подходи при хората над 75-годишна възраст.

Първото издание предизвика огромен интерес у лекарите. Високата оценка, която поставиха на този научен форум, доказа необходимостта и полезността от неговото периодично провеждане с цел по-обстойно да бъдат обсъждани всички аспекти на здравеопазването в старческа възраст и при дълголетници.

ПРОГРАМА


НАУЧЕН КОМИТЕТ

Чл.-кор. проф Мила Власковска, проф. Боряна Делийска, проф. Георги Момеков, проф. Илко Гетов, проф. Елина Трендафилова, проф. Николай Данчев, проф. Сабина Захариева, проф. Цветалина Танкова, доц. Любомир Киров, доц. Румяна Симеонова.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Проф. Борислав Георгиев, д-р Георги Владимиров, д-р Милко Стоянов, Иван Батаклиев.