Национална кампания за първична и вторична профилактика на сърдечно-съдовите заболявания – модул II

От септември до декември 2003 г. „Арбилис” организира лекционен модул ІІ от Националната кампания за първична и вторична профилактика на сърдечно-съдовите заболявания, включващ лекции в 25 града в страната. Участваха повече от 2 000 лекари. Лектори в модул ІІ бяха акад. Илия Томов, доц. Нина Гочева и д-р Борислав Георгиев (Национална кардиологична болница).

Лектори в модул ІІ:

  • Илия Томов,
  • доц. Нина Гочева
  • д-р Борислав Георгиев

Теми, представени в лекционен модул ІІ:

  • Лечение на сърдечна недостатъчност.
  • Исхемична болест на сърцето. Принципи на поведение при болни със стабилна ангина пекторис.
  • ЕКГ-диагностика на ST-сегмента.

Лекционен модул ІІ бе акредитиран от Съвета за кредитна оценка за продължителна медицинска квалификация към Съюза на научно-медицинските дружества в България (СНМД) и участниците получиха по 4 кредита.