Национална кампания за първична и вторична профилактика на сърдечно-съдовите заболявания – модул V

През февруари 2006 г. „Арбилис” организира модул V. от Националната кампания за първична и вторична профилактика на сърдечно-съдовите и други социално-значими заболявания, включващ лекции в 13 окръжни града

Лектори в курса:

  • Акад. Илия Томов, Национална кардиологична болница
  • Проф. Лилия Иванова, УБ „Св. Анна”
  • Проф. Тихомир Даскалов, Национална кардиологична болница
  • Доц. Владимир Христов, УБ „Александровска”
  • Д-р Борислав Георгиев, Национална кардиологична болница
  • Доц. Здравка Каменова, МУ, Стара Загора
  • Проф. Николай Пенков, УБ „Св. Марина”, Варна
  • Доц. Асен Златев