Национална кампания за първична и вторична профилактика на сърдечно-съдовите заболявания – модул I

През 2003 г. по инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Клиника по ендокринология към УБ „Александровска” и Фондация „Логартис” бе организирана „Национална кампания за първична и вторична профилактика на сърдечно-съдовите заболявания, 2003–2007 г.”. Кампанията протече в шест лекционни модула, в рамките на пет поредни години, под надслов „Националната кампания за обучение на лекарите в извънболничната помощ по проблемите на диагностика и лечение на социално-значими заболявания”. Организатор беше „Арбилис” ООД. Лекторите запознаха ОПЛ и специалистите с новостите от последната година с цел въвеждане на нови профилактични и лечебни методи в практиката, както и представяне на алгоритми на поведение при поставяне диагнозите на дискутираните социално-значими заболявания.

От март до юни 2003 г. „Арбилис” организира лекционен модул І от Националната кампания за първична и вторична профилактика на сърдечно-съдовите заболявания, включващ лекции в 22 окръжни града на България, (София, Благоевград, Перник, Видин, Пазарджик, Хасково, Бургас, Враца, Русе, Силистра, София, Ботевград, Стара Загора, Велико Търново, Шумен, Търговище, Разград, Кърджали, Трявна, Ловеч, Варна) който бе посетен от 2 000 български лекари.

Лектори в модул І:

  • акад. Илия Томов,
  • проф. Николай Пенков – УБ „Св. Марина”–Варна,
  • д-р Борислав Георгиев (Национална кардиологична болница).

Теми, представени в лекционен модул І:

  • Съвременно поведение при болни с артериална хипертония – изкуството да лекуваме през 2003 година.
  • Диагностика и лечение на ритъмните нарушения.
  • ЕКГ-диагностика, предсърдна и камерна хипертрофия.

Лекционен модул І бе акредитиран от Съвета за кредитна оценка за продължителна медицинска квалификация към Съюза на научно-медицинските дружества в България (СНМД) и участниците получиха по 4 кредита.