Научна конференция на тема „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст. От генетичния анализ до здравото дете“

Научна конференция на тема „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст. От генетичния анализ до здравото дете“

По инициатива на Фондация Логартис и Арбилис ООД, съвместно с Катедра по педиатрия и Фармацевтичния факултет към МУ-София, в периода 24–26 юни 2016 г., в КК Боровец, хотел Рила ще се проведе научна конференция на тема „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст. От генетичния анализ до здравото дете“.

Целта на предстоящата конференция е да представи пред медицинските специалисти най-актуалната информация от различни области, чрез презентации и дискутиране на ключови теми, представени от водещи специалисти в областта на педиатрията.

Програмата на Първа научна конференция „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст. От генетичния анализ до здравото дете“ включва значителен брой лекции по най-съвременните въпроси на патогенезата, диагностиката и фармакотерапията в педиатрията. Акцент в научната програма ще бъде поставен от лектори на Фармацевтичния факултет към МУ–София. Във всички научни сесии ще има лекции посветени на изясняването на фармацевтичните и фармакологичните основи в терапевтичните и нежеланите лекарствени реакции. Специално внимание е отделено на лекарствените взаимодействия и произтичащите за лекарите и пациентите алгоритми за комбинирано лечение при коморбидност. Интерес ще представляват научните сесии за болести на натрупването, детски лекарствени форми, артериална хипертония при деца и юноши, диабет и болести на метаболизма и др.

Нов акцент в научна програма ще бъде поставен от лектори от Фармацевтичния факултет към МУ – София. Специално внимание е отделено на актуалната концепция „Фармацевтични грижи“ при децата, както и на особеностите на лекарствените форми за деца и най-новите подходи при създаването им.

Ще бъдат разгледани и проблемите при прехода на хронично болни педиатрични пациенти към интерната.


ПОКАНА


ПРОГРАМА


НАУЧЕН КОМИТЕТ

Председатели: проф. Иван Литвиненко, проф. Николай Ламбов. Членове: чл.кор. проф. Мила Власковска, чл.кор. проф. Чавдар Славов, проф. Валентина Петкова, проф. Маргарита Цонзарова, проф. Мая Константинова, проф. Радка Тинчева, доц. Анна Кънева, доц. Борислав Георгиев, доц. Елисавета Стефанова, доц. Ирина Николова.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател: Иван Батаклиев. Членове: доц. Милен Димитров, д-р  Полина Митева.