Национална кампания за първична и вторична профилактика на сърдечно-съдовите заболявания – модул III

От март до ноември 2004 г. „Арбилис” организира лекционен модул ІІІ от Националната кампания за първична и вторична профилактика на сърдечно-съдовите и други социално-значими заболявания. Лекционният курс се проведен в 21 града и бяха регистрирани над 2 500 участника. Модул ІІІ беше акредитиран от СНМД с 6 кредитни точки, а от БЛС бяха присъдени 8 кредитни точки.

Лектори в модул ІІІ:

  • акад. Илия Томов (Национална кардиологична болница),
  • проф. Николай Пенков (УБ „Св. Марина” – Варна),
  • доц. Здравка Каменова (МУ – Стара Загора),
  • доц. Владимир Христов (УБ „Александровска”)
  • д-р Борислав Георгиев (Национална кардиологична болница).

Теми, представени в лекционен модул ІІІ:

  • Лечение на надкамерните тахиаритмии.
  • Профилактика на сърдечно-съдовите заболявания в клиничната практика.
  • Съвременни възможности в първичната и вторичната профилактика на диабет тип 2 в условията на клиничната практика.
  • ЕКГ-диагностика – надкамерни аритмии.